Samoan Studies Institute

Mission Statement (Manulauti)

The Samoan Studies Institute's mission is to ensure and promote the continuity of Samoan culture, traditions, language and heritage through an inter-disciplinary, comprehensive educational approach that focuses on four major areas: (1) Academics (2) Community and Cultural Extension Programs (3) Research and Publication, and (4) Samoan Language Translation and Interpretation.

O le manulauti a le Ofisa o Aoaoga ma Suesuega Samoa, ia unaia ma faaauau tu ma aga, gagana ma le tofi o Samoa, ina ia faataua ai aoaoga i vaega e fa: (1) Aoaoga (2) Polokalama mo Alalafaga ma Faasoa faaleaganuu (3) Suesuega ma Lomiga (4) Faaliliuga ma Faauigaga Faasamoa.

Academics (Aoaoga)

Samoan Studies Institute through its Samoan Studies Department, offers an Associate of Arts degree and a Certificate of Proficiency Program to prepare students for employment, to be knowledgeable in Samoan culture and skillful in Samoan Language. Additionally, Samoan Studies Institute works cooperatively with various ASCC academic departments and its trades and technology institute towards the development and implementation of curricula that stimulates the study and understanding of issues relevant to Samoa and the Pacific. Every ASCC student is required to take at least three to four credits of Studies of Samoa and the Pacific designated courses. (Refer to Studies of Samoan and the Pacific's cluster of designated courses described under the Associate of Arts Degree Programs and Associate of Science Degree Programs section of this catalog).

E tauala atu i lana matagaluega o aoaoga, le tikeri ma le tusi pasi i suesuega Samoa, e tapena ai le tagata aoga mo galuega, malamalama ma agavaa faasamoa. E le gata i lea, e galulue so'oso'otau'au le Ofisa o Aoaoga ma Suesuega Samoa ma matagaluega eseese i totonu o le Kolisi, e atiinae ma faatino mataupu e tutupu ai manatu ma lagona, ia faia suesuega mo le malamalama i mataupu e talafeagai ma Samoa ma le Pasefika. E tatau ona tauave mataupu togipau e tolu pe fa mai vasega ua faapitoa mo Samoa ma le Pasefika.

Community and Culture Extension Programs (Polokalama mo Alalafaga ma Faasoa Faaleaganuu)

Community and cultural extension programs are to reinforce partnerships between the college and government agencies, non-government agencies; and for the Samoan Studies Institute to conduct workshops and presentations that promote cultural studies. ASCC students are encouraged to participate in community and cultural extension programs offered throughout the year at designated locations.

These are general extra-curricular activities to promote and increase knowledge, understanding and skills in any aspect of the Samoan culture through hands-on learning.

Ua tuufaatasia polokalama ma faasoa faaleaganuu mo alaalafaga ina ia faamautu ai le galulue faapaaga o le Kolisi ma ofisa o le malo, ofisa tumaoti ma faatulaga ai foi e le ofisa aoaoga ma folasaga, e faataua ai suesuega tau le aganuu. E unaia tagata aooga o le Kolisi e auai i ia polokalama i tausaga taitasi, i nofoaga ua faatulagaina.

Research and Publication (Su'esu'ega ma Lomiga)

The Samoan Studies Institute research component maintains an active research program which includes fieldwork and documentation as well as archival research and collections. Research and publications may focus on such topics as both written and oral history, legends, indigenous art forms, music, language, geography, natural resources and archaeology, anthropology, political science, current affairs, and/or other relevant topics. The purpose of this research is to collect, develop and publish materials on Samoa that will enhance and maintain Samoan and Pacific Studies designated courses and programs. The Media Directory, which is a collection of numerous video clips and DVD's of Samoa and the Pacific, are available on the College website.

O lo o tauave e le vaega o suesuega a le ofisa se polokalama faaauau, e aofia ai galuega i nuu atoa ai ma suesuega ma le aoina mai o faamaumauga ua tuufaatasia o le tuanai. E mafai ona faapitoa suesuega i autu e pei o tala tusitusia ma tala tuugutu, tala o le vavau, faatufugaga faaatisi a Samoa, musika, gagana, mataupu o le siosiomaga, alagaoa faalenatura ma le sailiga o le tuanai e ala atu i talaeli, suesuega o aganuu, upufai o malo, mataupu o lenei vaitau ma isi autu talafeagai. O le faamoemoe o nei sailiiliga o le aoina, atina'e ma lomia faamaumauga e faatatau ia Samoa, ina ia oa ma tumau mataupu a Samoa ma le Pasefika. O lo o i luga o le upega o tafailagi a le Kolosi Tuufatasi le lomiga e faailoa atu ai ata pu'e ma ata faatifaga e faatatau ia Samoa ma le Pasefika.

Samoan Language Translations and Interpretations (Faaliliuga ma Faauigaga Faasamoa)

Samoan Studies Institute provides translation and interpretation services for Samoan and English languages for government and non-government agencies, local and off island communities. Students majoring in Samoan Studies are encouraged to participate in these office projects for professional and life experiences.

O lo o ofo atu e le Ofisa o Aoaoga ma Suesuega Samoa se auaunaga faaliliu ma faauiga i le gagana Peretania ma le gagana Samoa mo ofisa o le malo, ma ofisa tumaoti, alalafaga i le lotoifale atoa ai ma atunuu mamao. E unaia tagata aooga o lo o avea ma a latou mataupu autu Suesuega ma Aoaoga Samoa ia auai i nei galuega mo le poto masani

© 2014 ASCC P.O. Box 2609 Pago Pago, AS 96799 - Phone: (684) 699 9155 - Email: info@amsamoa.edu