INSTITUTION

General Information

 

Board of Higher Education

Accreditation

Office of the President

Institutional Effectiveness

Surveys

Handbooks & Manuals

HISTORY OF ASCC

ASCC was established in 1970 to provide post-secondary education opportunities in the liberal arts, teacher training, vocational-technical education and general education to the residents of American Samoa. ASCC offers Associate of Arts and Associate of Science degrees, as well as Certificate programs in a variety of academic and technical areas.

VISION

The American Samoa Community College holds as its central theme "Saili le Atamai" or to "seek knowledge." Our journey pushes us forward to achieve our mission to provide high quality educational programs and services. We remain grounded in the core values of student centeredness, respect for diversity, collaboration and teamwork, respect for tradition and culture, and lifelong learning while meeting the challenges of the 21 st Century. We envision an active impact in the development of the educational, social, cultural, political, economic, technological, and environmental well-being of American Samoa and the Pacific.

MISSION

The mission of the American Samoa Community College is to foster successful student learning by providing high quality educational programs and services that will enable students to achieve their educational goals and to contribute to the social, cultural, political, economic, technological, and environmental well being of American Samoa.

To fulfill this mission, the College, as an open admissions United States accredited Land Grant institution, provides access to associate degree and certificate programs of study. These programs prepare all students including those who are educationally underserved, challenged, or non-traditional for:

•  Transfer to institutions of higher learning

•  Successful entry into the workforce

•  Research and extension in human and natural resources

•  Awareness of Samoa and the Pacific

MANULAUTI (MISSION SAMOAN VERSION)

O le manulauti a le Kolisi Tuufaatasi o Amerika Samoa, ia faatupulai'ia auamanu o a'oa'oga a tagata aoga, i le sauniunia ma le faafailelea lelei o polokalama 'a'anoa, faapea ni tautua aoga, o le a mafai ai e tagata aoga, ona 'ausia tulaga faale a'oa'oga na o latou mo'omia, e fesoasoani ai i le soifua faale aganu'u, i faiga malo, i le tamaoaiga i tupe, i tekonolosi, ma le si'osi'omaga manuia o Amerika Samoa.

E faataunu'u lana manulauti, ona o se Kolisi a le malo o Amerika, ua faamaonia le talia o ona togi i isi Kolisi, e tatala le ulufale i soo se tagata, ma o se nofoaga a'oga i lalo o Laufanua a le Feterale, ma ua maua ai ma su'e ai fo'i tikeri ma tusi pasi o soo se polokalama. O nei polokalama o lo o sauniunia ai soo se tagata a'oga, ma e aofia ai ma tagata e le 'o maua gofie avanoa ma taimi mo a'oa'oga, faapea i latou o lo o iai lu'itau mo le;

•  toe si'itia atu i nofoaga o a'oa'oga maualuluga

•  faigofie ona ofi atu i fa'alapotopotoga o tagata faigaluega

•  sa'ili'iliga ma le fa'alautelega o puna 'oa fa'anatura

•  silafia o Samoa ma le Pasefika

CORE VALUES

The core values that guide us on this journey of learning are

•  Student Centeredness

•  Respect for Diversity

•  Collaboration and Teamwork

•  Respect for Tradition and Culture

•  Lifelong Learning

GOVERNANCE

Since the implementation of Public Law 22-30, the College has assumed semi-independent governance and has established a structure that maximizes participation, recognizes and value expertise, and paces authority at the appropriate level. The College governance system clarifies the roles of faculty, professional and classified staff, the President, Administration, and students. In a governance system, the President is the final authority in the decision-making process, having the authority to accept or reject recommendations.

The Board of Higher Education is responsible for the selection of the President, setting policies and the control and management of the college.

© 2014 ASCC P.O. Box 2609 Pago Pago, AS 96799 - Phone: (684) 699 9155 - Email: info@amsamoa.edu