Support ASCC   Campus Directory   Campus Map   Employment Opportunities   Contact ASCC  
American Samoa Community College Logo        

Home | Student Services | Academics | Online Resources | Special Programs | About ASCC

SAMOAN STUDIES INSTITUTE

 

SSI Upcoming Events

Mission (Manulautī)

The Samoan Studies Institute’s mission is to ensure and promote the continuity of Samoan culture, traditions, language, and heritage through an inter-disciplinary, comprehensive educational approach that focuses on four major areas: (1) Academics (2) Community and Cultural Extension Programs (3) Research and Publication, and (4) Samoan Language Translation and Interpretation.

O le manulautī a le Ofisa o Aoaoga ma Suesuega Samoa, ia una ia ma faaauau tū ma aga, gagana ma le tofi o Samoa, ina ia faataua ai aoaoga i vaega e fa: (1) Aoaoga (2) Polokalama mo Alalafaga, ma Faasoa faaleaganuu (3) Suesuega ma Lomiga (4) Faaliliuga ma Faauiga Gagana faasamoa.

Academics (Aoaoga)

Samoan Studies Institute, through its Samoan Studies Department, offers an Associate of Arts degree with an emphasis in Samoan Studies to prepare students for employment, transfer to institution of higher learning, and to be knowledgeable in Samoan culture and skillful in Samoan Language.

E tauala atu i lana Matagaluega o Aoaoga, le i suesuega Samoa, e tapena ai le tagata aoga mo galuega, aoaoga i aoga maualuluga, malamalama ma agavaa faasamoa.

Community and Culture Extension Programs (Polokalama mo Alalafaga ma Faasoa Faaleaganuu)

Community and cultural extension programs are to reinforce partnerships between the college and government agencies, non-government agencies; and for the Samoan Studies Institute to conduct workshops and presentations that promote cultural studies. Moreover, extra-curricular activities to promote and increase knowledge, understanding and skills in any aspect of the Samoan culture through hands-on learning are offered throughout the year.

Ua tuufaatasia polokalama ma faasoa faaleaganuu mo alaalafaga ina ia faamautū ai le galulue faapaaga o le Kolisi ma ofisa o le mālō, ofisa tumaoti, ma faatulaga ai foi e le ofisa aoaoga ma folasaga, e faataua ai suesuega tau le aganuu. E le gata i lea, o aoaoga faaopopo e faalautele ai le silafia i le faasamoa o loo ofoina atu i tausaga taitasi

Research and Publication (Su’esu’ega ma Lomiga)

The Samoan Studies Institute research component maintains an active research program which includes fieldwork and documentation as well as archival research and collections. Research and publications may focus on such topics as both written and oral history, legends, indigenous art forms, music, language, geography, natural resources and archaeology, anthropology, political science, current affairs, and/or other relevant topics. The purpose of this research is to collect, develop and publish materials on Samoa that will enhance and maintain Samoan and Pacific Studies designated courses and programs. The Media Directory, which catalogs a collection of numerous video clips and DVD’s of Samoa and the Pacific, are available here.

O lo o tauave e le vaega o suesuega a le ofisa se polokalama faaauau, e aofia ai galuega i nuuatoa ai ma suesuega ma le ao ina mai o faamaumauga ua tuufaatasia o le tuanai. E mafia ona faapitoa suesuega i autu e pei o talatusitusia ma talatuugutu, tala o le vavau, faatufugagafa’aatisi a Samoa, musika, gagana, mataupu o le siosiomaga, alagaoa faalenatura ma le sailiga o le tuanai e alaatu i talaeli, suesuega o aganuu, upufai o mālō, mataupu o leneivaitau ma isi autu talafeagai. O le faamoemoe o nei sailiiliga o le aoina, atina’e ma lomiga faamaumauga e faatatau ia Samoa, ina ia oa ma tumau mataupu a Samoa ma le Pasefika. O lo o i luga o le upega o tafailagi a le Kolosi Tuufatasi le lomiga e faailoa atu ai ata pu’e ma ata faatifaga e faatatau ia Samoa ma le Pasefika.

Samoan Language Translations and Interpretations (Faaliliuga ma Faauigaga Faasamoa)

The Samoan Studies Institute provides translation and interpretation services for Samoan and English languages for government and non-government agencies, local and off island communities. Students majoring in Samoan Studies are encouraged to participate in these office projects for professional and life experiences.

O lo o ofo atu e le Ofisa o Aoaoga ma Suesuega Samoa se auaunaga faaliliu ma faauiga i le gagana Peretania ma le gagana Samoa mo ofisa o le mālō, ma ofisa tumaoti, alalafaga i le loto i fale atoa ai ma atunuu mamao. E una ia tagata aooga o lo o avea ma a latou mataupu autu Suesuega ma Aoaoga Samoa ia auai i nei galuega mo le potomasani.